Công ty cổ vũ khích lệ và bồi dưỡng các thành viên tích cực tham gia rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao

Nhằm nâng cao thể chất cũng như tinh thần,dưới đây là một số hình ảnh các thành viên của bộ phận kinh doanh trong nước tham gia cuộc thi chạy Marathon và giành được thắng lợi.