Tập huấn tại công ty

Phục vụ quý khách hàng một cách tốt nhất,thành viên trong công ty mỗi năm đều có một đợt tập huấn một cách chuyên nghiệp. Việc tập luyện ngoài trời với khẩu hiệu “ Cơn bão nhiệt đới “được tổ chức lần thứ 5 giúp cho các thành viên của công ty không những nâng cao thể chất mà còn tạo nên một khối đại đoàn kết hoạt động quy củ, tác phong chuyên nghiệp trong công việc.