Hoạt động team building tại các chi nhánh

Hoạt động team building thường niên được tổ chức tại các chi nhánh của công ty FengYang

Chi nhánh Hà Nội

fengYang chi nhánh HN

fengyang chi nhánh HN

Chi nhánh Hồ Chí Minh

Chi nhánh Pakistan

fengyang pakistan

fengyang pakistan

fengyang pakistan