Category: Steel Forged

Block forged
Forged steel round
Thép rèn SCM440, S45C có sẵn tại Việt Nam, giá từ nhà máy TQ