Category: Tape / Belt Elastic

Belt elastic
Thép đàn hồi 65Mn-SK5 làm dao, lưỡi cưa, giá tại nhà máy